Jumpersknee of springersknie

Jumpersknee of springersknie is een irritatie aan de kniepees, welke door sportgebonden of persoonsgebonden factoren veroorzaakt kan worden. De sportgebonden factoren zijn onder andere terug te vinden in veel explosieve acties, een harde ondergrond of bijvoorbeeld slecht sportschoeisel. De persoonsgebonden factoren kunnen onder andere een te beweeglijke knieschijf (hypermobiel) zijn. Daarnaast behoren standsafwijkingen van de knie tot risicofactoren, maar ook verkorte bovenbeenspieren kunnen de klachten provoceren. Ook een afwijkende voetvorm kan aanleiding tot de klachten geven.

Aan de hand van het klachtenpatroon kan het stadium van de blessure worden onderscheiden. De stadia van de blessure kan aan de hand van de volgende symptomen worden ingeschaald.

  1. Pijn na de belasting
  2. Pijn bij aanvang en na afloop van de belasting
  3. Pijn tijdens en na de belasting
  4. Vanwege de pijn is de belasting nauwelijks meer mogelijk
  5. Scheur (ruptuur) van de kniepees

Anatomie

De strekfunctie van de knie wordt voor het grootste deel bepaald door de bovenbeenspier (quadriceps muscle). Deze spier is ook heel belangrijk als tegenwerkende spier van het achterbeen, en speelt vooral een grote rol bij het stabiliseren van de knie bij de buiging. De spier loopt vanuit het bovenbeen met een pees over de knieschijf en hecht aan op het verdikt gedeelte op het onderbeen (tibial tuberosity). De aandoening “springersknie” is gelokaliseerd aan deze pees (patellar ligament). De aandoening kan zich bevinden op de knieschijf of bij de aanhechting op het onderbeen.

Wat zijn de oorzaken?

Een springersknie ontstaat meestal als gevolg van overbelasting van de pees. Vooral kinderen in de groei die veel aan sport doen zijn gevoelig voor het ontstaan van deze klachten.

  • Sporten waarbij veel wordt gesprongen en of waarbij squat-oefeningen (buigen van de knie) repeterend achter elkaar gedaan worden geven een verhoogd risico.
  • Abnormale stand van het onderbeen en/ of de voet.
  • Springersknie kan ook ontstaat als gevolg van groei bij een (actief) kind. Wanneer het kind in deze fase ook veel aan sport doet waarbij kniebuigingen of springen veel voorkomt kunnen de klachten overgaan in verstoring van de groeischijf onder in de knieschijf. Deze aandoening wordt Sinding-Larsen-Johansson disorder genoemd.

Nieuws

Weer Open !

Weer Open !

Lees meer
Video Consult nu mogelijk

Video Consult nu mogelijk

Lees meer
corona nieuws

corona nieuws

Lees meer
Veiligheidsvoorschriften en Hygiëne i.v.m. het Coronavirus  

Veiligheidsvoorschriften en Hygiëne i.v.m. het Coronavirus  

Lees meer
Wij verwelkomen onze nieuwe collega Ilona Hendriks!

Wij verwelkomen onze nieuwe collega Ilona Hendriks!

Lees meer
Gegadigden gevraagd voor Onderzoek werking Prednisolon bij Reuma

Gegadigden gevraagd voor Onderzoek werking Prednisolon bij Reuma

Lees meer
Monique Gieske vertrekt per 1 januari 2019

Monique Gieske vertrekt per 1 januari 2019

Lees meer
Open Huis

Open Huis

Lees meer
Definitieve verhuizing Berkhout naar Spierdijk

Definitieve verhuizing Berkhout naar Spierdijk

Lees meer

Neem contact op