Gegadigden gevraagd voor Onderzoek werking Prednisolon bij Reuma

OPROEP ONDERZOEK PREDNISOLON

Heeft u last van reumatoïde artritis, en bent u 65 jaar of ouder? Voor reumatoïde artritis zijn er diverse goede behandelingen, maar toch blijkt de ziekte bij veel ouderen niet helemaal rustig, of wordt de behandeling niet goed verdragen.

Eén van de mogelijke behandelingen is het voorschrijven van prednisolon, naast andere medicatie voor de reuma. Het Nederlandse VUmc wil in een grote groep patiënten onderzoeken of het toevoegen van prednisolon in een lage dosis het succes van de behandeling verbetert.

Voor dit vergelijkend geneesmiddelenonderzoek worden patiënten van 65 jaar en ouder gezocht, die op dit moment last hebben van hun reumatoïde artritis: dat wil zeggen dat de ziekte niet helemaal rustig of zelfs actief is, ondanks de huidige behandeling. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Het onderzoek loopt in de volgende ziekenhuizen: Antonius ziekenhuis in Sneek, Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, Haga Ziekenhuis in Den Haag, LUMC in Leiden, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Meander medisch centrum in Amersfoort, Medisch centrum Leeuwarden in Leeuwarden, Medisch centrum Zuiderzee in Lelystad, MUMC in Maastricht, Reade (centrum voor revalidatie en reumatologie) in Amsterdam, UMCG in Groningen, UMC Utrecht in Utrecht, Viecuri Ziekenhuis in Venlo, VUmc in Amsterdam en Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen.

Voor meer informatie of wanneer u interesse hebt om deel te nemen, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de onderzoekers
via gloria-info@vumc.nl.

N.B. Het is niet mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met de deelnemende ziekenhuizen! 

Neem contact op