Pijn achterzijde van de hiel, achillespeesklachten

Symptomen:

Pijn bij het opstaan van bed, bank of stoel aan de achterzijde van de hiel. Typisch voor een peesontsteking is pijn bij starten van een beweging: aanspanning van de spier van de betreffende pees. Soms is een verdikking te zien tegen de hak aan of een 5-6 cm boven het hielbeen. In een later stadium kan naast de zogenoemde startpijn, pijn ontstaan in de loop van de dag of bestaat de pijn de gehele dag.

Wat kan het zijn?

Een peesontsteking of tendinose van de achillespees. Dit is een aandoening waarbij er sprake is van veelal langdurige overbelasting van een pees, waardoor deze geïrriteerd en deels stuk raakt. Het gaat dus om een irritatie of scheurtjes met vocht in het peesmateriaal door overbelasting en niet om een echte ontsteking.

Elke spier heeft aan beide zijden een pees, waarmee de spier aanhecht op de botten. Peesweefsel is erg sterk en trekvast. Een groot nadeel van pezen is echter dat ze relatief minder doorbloed zijn dan spieren. Daardoor zijn pezen gevoelig voor overbelasting en is het herstel bij overbelasting vaak trager dan bij bijvoorbeeld spieren. De ernst en de locatie van de tendinose kan veelal bepaald worden door de aangegeven klachten.

Bij lichtere vormen van tendinose is wel volledige belasting mogelijk, maar is de pees aan het begin van de belasting kortere of langere tijd pijnlijk. Bij ergere tendinose is het normale belasting niveau niet meer haalbaar, of is vrijwel elke belasting pijnlijk.

Grofweg zijn er twee soorten overbelasting / blessures:

  • Door een eenmalige plotselinge of langdurige belasting kan de pees in een keer geblesseerd/overbelast raken. (Denk aan een val die opgevangen moet worden of aan een weekend lang plafonds witten). De prognose bij deze vorm van overbelasting is veelal gunstig.
  • Veel vaker ontstaat een blessure die heel langzaam, door regelmatige momenten van overbelasting van de pees. De verhouding tussen wat de pees moet doen en dat wat de pees aankan, is dan niet meer in balans. Door overbelasting ontstaan kleine microscheurtjes die, als u hier niets aan doet, tot langdurige problemen kunnen leiden.

Een tendinose / tendinits van de achillespees gaat veelal gepaard met een slijmbeursontsteking aan de hiel. (retrocalcaneare bursitis) Een enkele keer komt deze slijmbeursontsteking enkelvoudig voor en geeft in beeld dezelfde klachten als hierboven voor de achillespees beschreven. De pijn zit over het algemeen wat lager aan de hiel.

Wat doet de Podotherapeut?

Bij deze veel voorkomende 2e vorm is het uiteraard erg belangrijk om samen met uw podotherapeut te achterhalen of er specifieke zaken in houding, beweging of belasting zijn die tot overbelasting hebben geleid.

Uw podotherapeut zal u oefeningen geven, die u thuis kunt uitvoeren. Er zullen belastbaarheidadviezen worden gegeven. Bij lichtere tendinose klachten kan mogelijk op het oude niveau verder belast/getraind worden. Soms kan een hulpmiddel zoals hakverhoging, een tape of met krukken lopen zinvol zijn om de belasting in die tijd te reduceren.

Als er aanwijzingen zijn dat de klachten mogelijk mede veroorzaakt worden door een niet optimaal bewegingspatroon en/of een niet optimale houding en/of te hoge onnodige spierspanning, dan kunnen er door uw podotherapeut zolen gemaakt worden waardoor uw houding, co├Ârdinatie en/of spierspanning wordt verbeterd.

Wat kunt u zelf doen?

Relatieve rust
Wanneer de normale belasting niet meer mogelijk is, dient 1-3 weken relatieve rust genomen te worden. In deze weken dient zoveel mogelijk bewogen te worden zonder dat bij belasting pijn optreedt.

Rekken
Middels doelgerichte rekoefeningen kan de spier/pees gerekt worden. Hierdoor wordt de spanning in de pees gereduceerd en de doorbloeding geoptimaliseerd.

Versterking/Kracht
Na de eerste periode van relatieve rust wordt via een gericht trainingsprogramma de belastbaarheid van de pees weer opgebouwd. Tijdens de trainingsopbouw wordt veelal gewerkt in de pijnzone. Door op een juiste manier in deze pijnzone te trainen wordt na een periode van meer klachten vaak waargenomen dat de klachten duidelijk gaan afnemen en de klacht onder controle gebracht wordt. Om zo snel mogelijk een optimaal resultaat te bereiken, is het uiteraard van groot belang om enerzijds voldoende belasting op de pees te zetten, maar anderzijds de pees niet te overbelasten waardoor de blessure terugkeert. Het is dus van belang om thuis op een goede manier om te gaan met de mate van belasting op de pees!

Samenwerking / Extra hulp

In sommige gevallen is de afwijking of zijn de pijnklachten dusdanig dat podotherapeutische hulp alleen niet afdoende zal zijn. Dan wordt de hulp ingeschakeld van de (sport)fysiotherapeut bij u in de buurt. Deze kan mogelijk ook shockwavetherapie toepassen.

Nieuws

Uw factuur via e-mail

Uw factuur via e-mail

Lees meer
Corona nieuws

Corona nieuws

Lees meer
Wij zijn Open !

Wij zijn Open !

Lees meer
Video Consult nu mogelijk

Video Consult nu mogelijk

Lees meer
Veiligheidsvoorschriften en Hygiëne i.v.m. het Coronavirus  

Veiligheidsvoorschriften en Hygiëne i.v.m. het Coronavirus  

Lees meer
Gegadigden gevraagd voor Onderzoek werking Prednisolon bij Reuma

Gegadigden gevraagd voor Onderzoek werking Prednisolon bij Reuma

Lees meer

Neem contact op