Ketenzorg Diabetes mellitus

Al meer dan 10 jaar is er een samenwerkingsverband met het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland waarin volgens vaste protocollen en verwijsschema’s samengewerkt wordt met diabetes verpleegkundigen, huisartsen, revalidatie arts en orthopedisch schoenmakers en vaatchirurgen. Met het doel het risico op het ontstaan van wonden te herkennen en deze zoveel mogelijk te beperken.

Met de invoering van de Ketenzorg Diabetes Voetzorg zijn hierbij ook de pedicures gevoegd en wordt het geheel gefinancieerd uit deze ketenzorg, waarbij het DZS WF de hoofdcontractant is en de huisartsen, pedicures en podotherapeuten de ondercontractanten zijn.

Met de ketenzorg Diabetes Voetzorg zijn afspraken gemaakt over welke kosten binnen de basiszorg vallen en welke kosten voor rekening komen van de aanvullende verzekering. Zie hiervoor Vergoedingen Ketenzorg.

Neem contact op