Verwijzing nodig?

Sinds 1 augustus 2011 kunt u een afspraak maken zonder verwijzing

Sinds 1 augustus 2011 is de Directe Toegankelijkheid voor alle beroepen in de Wet Big art. 34. van kracht gegaan. Dit houdt in dat u voor een afspraak bij de Podotherapeut geen verwijzing meer van uw huisarts of specialist nodig heeft. Meer informatie

Wel is de podotherapeut verplicht, indien u zonder verwijzing komt, een screening te doen, waarin bepaald wordt of u met uw klacht bij de juiste beroepsgroep bent voor behandeling en/of de behandelend therapeut zich bekwaam voelt deze klacht te behandelen.

Deze kunt u online alvast invullen en ondertekent u vervolgens bij uw eerste afspraak. Wij ontvangen het formulier graag minimaal een dag voor uw afspraak.

Houdt u er rekening mee dat zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden kunnen stellen.

In 2017 eisen de volgende zorgverzekeraars dat u een schriftelijke verwijzing heeft van uw huisarts of specialist om voor vergoeding in aanmerking te komen:

  • Anderzorg
  • CZ
  • De Friesland
  • De Goudse: uit deze verwijzing moet blijken dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.

Neem contact op