Vergoedingen

De behandelingen van de pedicure worden in geval van een medische aandoening zoals reuma en vaatlijden vaak vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (vanaf Sims 1, zorgprofiel 2) of hoog tot zeer hoog risico (Sims 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering zonder dat uw eigen risico wordt aangesproken.

De pedicures binnen de Praktijk Podotherapie West-Friesland hebben een contract met de ketenzorg van het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland (KetenzorgWF).

De diabetes verpleegkundige van het ketenzorgWF bepaalt de hoogte van het risico op wonden door middel van testen. Dit wordt weergegeven in een Sims classificatie en een Zorgprofiel. Hieronder volgt een overzicht van het aantal behandelingen dat u maximaal vergoed kunt krijgen ingeval er sprake is van diabetes.

Zorgprofiel Aantal behandelingen dat vergoed
wordt uit het basispakket
Vergoeding evt. mogelijk uit
het aanvullende pakket
0   X
1   X
2 5  
3 7  
4 10  

 

Indien u meer behandelingen nodig heeft in een jaar, dan dient u deze zelf te bekostigen.

Bent u onder behandeling van de internist of uw huisarts, zonder dat er sprake is van een ketenzorg (KetenzorgWF) dan kunt u de pedicure behandelingen ook vergoed krijgen. In dat geval moet u onder behandeling zijn van een podotherapeut, welke de medisch noodzakelijke voetzorg voor u vaststelt. Deze bepaalt dan ook het aantal pedicure behandelingen welke u op jaarbasis vergoed kunt krijgen. Dit is individueel bepaald en is niet afhankelijk van uw Sims classificatie en/of zorgprofiel. Uw pedicure dient wel een contract te hebben afgesloten met de podotherapiepraktijk om voor deze vergoeding in aanmerking te kunnen komen. 

Neem contact op