Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Podotherapie West-Friesland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden. Bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Podotherapie West-Friesland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@podotherapiewestfriesland.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 • burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk Podotherapie West-Friesland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen;
 • Om met verwijzers en eventuele medebehandelaars te kunnen corresponderen;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Praktijk Podotherapie West-Friesland verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld uw bsn nummer.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Podotherapie West-Friesland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) is/zijn: 15 jaar na het laatste contact, zoals wettelijk vastgelegd in de Wet WGBO.

Delen met anderen

Praktijk Podotherapie West-Friesland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Podotherapie West-Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Praktijk Keuring

Podotherapie praktijken worden elke 5 jaar gekeurd. Bij een positief resultaat wordt het Praktijk Keurmerk uitgegeven. 

Onderdeel van deze keuring is het beoordelen hoe compleet de gegevens in de cliëntendossiers worden vastgelegd.

Het keuringsteam kiest uit al onze actieve patiënten over het laatste jaar een klein aantal dossiers uit om deze te beoordelen. Het zou dus zomaar uw dossier kunnen zijn. Hierbij ziet het keuringsteam uw medische gegevens. Ten aanzien van de privacy van cliënt- en praktijkgegevens hebben alle teamleden een geheimhoudingsverklaring getekend.

Wilt u expliciet niet dat het keuringsteam uw gegevens inziet, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Dan maken wij een notitie in uw dossier, zodat uw dossier niet kan en zal worden beoordeeld.

U kunt uw bezwaar melden bij een van de medewerk(st)ers van Praktijk Podotherapie West-Friesland of een mail sturen naar info@podotherapiewestfriesland.nl waarin u dit aangeeft.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk Podotherapie West-Friesland gebruikt alleen die cookies die nodig zijn voor het gebruik van Google Analytics. De website maakt gebruik van een beveiligde URL. Dit kunt u zien aan het slotje voor het internetadres, zodat wanneer u gegevens op de aanwezige formulieren invult deze tevens beveiligd zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@podotherapiewestfriesland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Podotherapie West-Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Podotherapie West-Friesland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk via info@podotherapiewestfriesland.nl. Praktijk Podotherapie West-Friesland heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding, zoals dit in de medische wereld gebruikelijk is. Alleen andere beroepsbeoefenaars met een abonnement op dit systeem kunnen de mail inzien in hun EPD.
 • De software waarin uw gegevens worden opgeslagen zijn volgens de hoogste normen beveiligd, wat is vastgelegd in het infobeveilingsbeleid van de softwareleverancier.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: m1001080