Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Direct een afspraak maken?


Bel ons op 0227 - 54 36 82
Of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Diabetes ketenzorg vergoedingen

Hier vindt u uitleg over de uitvoering van de voetzorg in de ketenzorg. De zorgverzekeraars hebben bepaald dat met ingang van 2013 de voetzorg van de pedicure en podotherapeut worden betaald uit de ketenzorg. Ketenzorg houdt in dat er afspraken gemaakt zijn door samenwerkende huisartsen met zorgverzekeraars over hoe bepaalde zorg moet worden uitgevoerd en hoe deze wordt betaald.

Zorgprofiel 0 en 1:

De voetzorg wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Ook niet wanneer u dit niet (meer) zelf kan. Deze zorg kan mogelijk vanuit uw aanvullende verzerkering vergoed worden.

Zorgprofiel Pedicure Podotherapeut
0 Aanvullende verzekering Aanvullende verzekering
1 Aanvullende verzekering Aanvullende verzekering

 

Zorgprofiel 2, 3 en 4:

De voetzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Echter wordt hier onderscheid gemaakt of uw voetzorg onder de diabetes ketenzorg valt. In deze omgeving zijn dat het Diabetes Zorgsysteem (DZS) voor de regio West-Friesland, HKN-Diabetes voor de Kop van Noord-Holland en Diazon voor de regio Noord-Kennemerland.

Zorgprofiel Pedicure Podotherapeut Hulpmiddelen podotherapie
2

Huisarts bij DZS? 1-5 behandelingen per jaar

Huisarts bij HKN-Diabetes? 175 minuten per jaar

Huisarts bij DZS? 1-6 behandelingen per jaar.

Huisarts bij DZS? Gemiddeld 90 minuten per jaar.

Huisarts bij HKN-Diabetes? Maximaal 105 minuten per jaar

Aanvullende verzekering, indien gedekt
3

Huisarts bij HKN-Diabetes? 175 minuten per jaar.

Huisarts bij DZS? 1-9 behandelingen per jaar

Huisarts bij DZS? Gemiddeld 89 minuten per jaar

Aanvullende verzekering, indien gedekt
4

Huisarts bij HKN-Diabetes? 300 minuten per jaar

Huisarts bij HKN-Diabetes? Maximaal 150 minuten per jaar

Huisarts bij DZS? Gemiddeld 215 minuten  per wond per jaar

Aanvullende verzekering, indien gedekt
(acute) wond Zie zorgprofiel 4

Huisarts bij HKN-Diabetes? Behandeling wordt i.p. betaald uit uw aanvullende pakket (???)

Aanvullende verzekering, indien gedekt

De bezoeken worden vanuit de basisverzekering vergoed. De hulpmiddelen als voorlopige therapieën (vilt en verbanden), zolen en orthesen worden uit de aanvullende verzekering vergoed. In de Tarievenlijst vindt u een overzicht van de kosten.

 

U bent onder behandeling bij een internist of bij uw huisarts (en valt derhalve niet onder de ketenzorg)?

Pedicure: Uw behandelingen bij de pedicure kunnen alleen nog vanuit uw basisverzekering vergoed worden indien uw pedicure een contract heeft afgesloten met uw podotherapeut. De pedicure krijgt deze zorg van uw basisverzekering vergoedt via de podotherapeut. Daarnaast moet u tenminste 1x per jaar worden gezien door de podotherapeut. Als aan deze voorwaarden is voldaan door u en uw pedicure, hoeft u de zorg niet zelf te betalen. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het niet mogelijk de nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Deze zal de nota dan niet vergoeden.

Podotherapeut: Uw consulten bij de podotherapeut ter preventie van complicaties door diabetes mellitus, worden door uw basisverzekering aan uw podotherapeut betaald. Therapiën zolas zolen en ortheses worden niet door de basisverzekering vergoed. Wel kunt u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten bij uw zorgverzekeraar.