Bel me terug
x

Bel me terug

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug.

Direct een afspraak maken?


Bel ons op 0227 - 54 36 82
Of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk behandelen we veelgestelde vragen en kunt u verschillende folders en adviezen terugvinden.

Algemeen

Wij krijgen vaak de vraag wat nu het verschil is tussen de podoloog en podotherapeut. Hieronder leggen wij de verschillen voor u kort uit.

De podotherapeut is de hoogst opgeleide, en enige wettelijke erkende, specialist op het gebied van voet- en houdingsproblematiek (zie de Wet BIG). De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door iedereen gevoerd worden.

Podoloog

Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken. De titel ‘registerpodoloog’ is aangekocht onder het merkenrecht. De podoloog maakt geen onderdeel uit van de wet BIG, dit is een uitspraak van het VWS (juli 2012).

De kwaliteitsregistratie van de podoloog wordt beheert door de ‘Stichting Loop’ van de podologen zelf. De opleiding van de podoloog bestaat uit parttime modules, waardoor de hoeveelheid kennis van de podoloog onduidelijk is.

De module tot ‘sportregisterpodoloog B’ is een parttime module van 1,5 jaar en kan gevolgd worden zonder enige volging van de module ‘podoloog’

Podotherapeut

De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende 4- jarige HBO-bachelor, zoals dat ook is bij bijv. de opleiding fysiotherapie. Een podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG  worden genoemd, een gezamenlijk kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie.

De opleiding van de podotherapeut is een allround opleiding van 4 jaar fulltime, waardoor de kennis van de podotherapeut dieper en breder is. Binnen de opleiding tot podotherapeut wordt uitgebreid aandacht besteed aan kennis over sporten en specifieke aandoeningen als diabetes en reuma. Sinds een aantal jaar bestaan er twee 2-jarige opleidingen tot ‘sportpodotherapeut’ en ‘diabetespodotherapeut, die alleen gevolgd kunnen worden na een afgeronde opleiding tot podotherapeut, zoals dit ook alleen kan bij alle specialisaties binnen bijvoorbeeld de fysiotherapie.

De kwaliteitsregistratie van de podotherapeut wordt beheert door het onafhankelijke kwaliteitsregister Paramedici, waar alle artikel 34 beroepen uit de Wet Big  onder vallen en dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt. Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie (niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Podotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. De vergoedingen voor podotherapeutische behandelingen verschillen per verzekeraar. Soms wordt er een percentage vergoed, soms een bepaald bedrag per jaar, etc. Wij raden u aan om uw ziektekostenverzekering goed na te kijken als u zeker wilt weten hoeveel er vergoed wordt. Uw eigen risico wordt niet verbruikt wanneer u van podotherapie gebruikt maakt.  

  • Via deze link vindt u een overzicht van de vergoedingen zoals bekend gemaakt aan onze beroepsvereniging.
  • Een overzicht van de tarieven vindt u hier.
  • De declaraties/ nota’s heeft Praktijk Podotherapie West-Friesland uitbesteed aan Infomedics.

Diabetes voetzorg

Podotherapeutische voetzorg bij de diabetische voet is onderdeel van de basisverzekering wanneer er een verhoogd risico (Simm's 1) of hoog tot zeer hoog risico (Simm's 2/3) aanwezig is op het ontstaan van wonden. Wanneer deze zorg wordt geleverd als zijnde ketenzorg (uw huisarts heeft dan samen met diverse andere zorgverleners afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt) is er geen sprake van een eigen risico. Wanneer u onder behandeling bent van een specialist, of uw huisarts heeft geen afspraken gemaakt, heeft u ook recht op voetzorg vanuit de basisverzekering maar is het eigen risico wel van toepassing.

Praktijk Podotherapie West-Friesland heeft afspraken gemaakt met het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland in Hoorn en de Diabetes Cirkel Schagen/Den Helder in Schagen. Voor meer informatie lees hier.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden vindt u hier

Daarvoor verwijzen u door naar deze pagina: uw eerste afspraak.

Daarvoor verwijzen u door naar de pagina 'verwijzing nodig'.

Klik hier om meer informatie te downloaden.

Klik hier om meer informatie te downloaden.

Bent u tevreden? Vertel het anderen. U bent niet tevreden? Vertel het ons. Klik hier om het formulier in te vullen. 

Als u hier klikt krijgt u de uitleg over de opbouw van de nota te zien.

Als u hier klikt krijgt u een filmpje te zien hoe u het beste een zool in uw schoen kunt doen.

Klachten

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht aan ons kenbaar maken. Mondeling kan dit telefonisch, aan de balie of in de spreekkamer. Schriftelijk kan dit per post, mail of digitaal via onze website. Op het tabblad contact vindt u een (on)tevredenheidsformulier. Wanneer wij de melding binnen krijgen zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij raden u aan om uw klacht eerst te bespreken met uw podotherapeut. Als u dat moeilijk vindt, dan kunt u iemand uit uw omgeving vragen met u mee te gaan. Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030 299 1970.

In Nederland zijn regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Heeft u een klacht over uw podotherapeut (een klacht over de zorgverlening of bejegening)? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van onze podotherapiepraktijk. Hiervoor kunt u het klachtenformulier van onze beroepsvereniging gebruiken en opsturen naar het Klachtenloket Paramedici via info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch op 030 - 310 09 29. Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.

Privacy

Praktijk Podotherapie West-Friesland verwerkt diverse gegevens van u, wanneer u zich aanmeldt als patiënt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het contact met u, voor de uitvoering van de behandeling, voor correspondentie met de verwijzer en/of mede-behandelaar(s) en voor de financiële afhandeling. 

In de Privacy Statement kunt u exact lezen welke gegevens worden verwerkt.